Zapisz

Nasz projekt biznesowy powstał w odpowiedzi na globalne trendy związane z Internetem Rzeczy, komunikacją Machine to Machine, ogromną popularyzacją aplikacji chmurowych oraz Big Data. Jesteśmy zespołem doświadczonym w biznesie, nauce i nowoczesnych technologiach, wiemy jakie możliwości niesie technologia, z pełną determinacją chcemy przekuć te możliwości w nowe wartości dla naszych klientów i partnerów.

O NAS

Misja

Nadawanie zdolności komunikacyjnych rzeczom, maszynom, przedmiotom i pozyskiwanie informacji na których mogą bazować nowoczesne usługi i wartości dla bezpieczeństwa, jakości życia i rozwoju biznesu.
Chcemy być znaczącym i rozpoznawalnym dostawcą usług w zakresie Internetu Rzeczy.

Profil

Integrator projektów w obszarze IoT/M2M z wykorzystaniem kompetencji w obszarze oprogramowania chmurowego, komunikacji Internetowej, oraz specjalizowanej elektroniki i sensoryki, bazując na współpracy z partnerami. Wyrazem innowacyjności są własne projekty rozwojowe i badawcze.

OFERTA

Integracja Projektów IoT/M2M

 • Integracja projektów i współpraca z partnerami rozwiązań cząstkowych w zakresie IoT
 •  Zarządzanie projektami, zagadnieniami technicznymi, komunikacyjnymi, biznesowymi i prawnymi w projektach IoT. Modele monetyzacji usług
 • Własne projekty rozwojowe

Programowanie Projektowanie

 • Programowanie dedykowanych aplikacji dla chmury IoT, aplikacje niskopoziomowe i middleware
 • Projektowanie elektroniki, systemów rozproszonych i wbudowanych
 • Mikrokontrolery, logika programowalna, sensoryka, szybkie prototypowanie urządzeń

Nowoczesne
Media

 • Narzędzia i usługi do nowoczesnego marketingu usług IoT, oparte m.in. o SEO, SEM, PPC, Social Media
 • Content marketing, obróbka i przygotowanie treści, rozwiązania do strumieniowania wideo
 • Opracowania koncepcyjne, analizy

BRANŻE

Internet Rzeczy generuje wartość w wielu branżach

ZESPÓŁ

Marek Galant

lata doświadczeń w branży IT/ICT w zarządzaniu produktami, marketingu, sprzedaży i komercjalizacji nowych technologii. Współpracował z wieloma innowacyjnymi firmami technologicznymi w Polsce i za granicą. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalizacji „Zastosowanie Inżynierii Komputerowych w Technice”, a także międzynarodowych studiów Executive MBA na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Realizował wiele innowacyjnych projektów w obszarze nowych technologii, mediów, w telekomunikacji, telemetrii i komunikacji M2M.
Zapisz

Artur Chorążyczewski

od 1997 mgr. inż. z dziedziny systemów cyfrowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, dr nauk technicznych uzyskany w 2001 (Automatyka i Robotyka). Naukowe zainteresowania w dziedzinie optymalizacji globalnej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych oraz w zakresie przetwarzania obrazów. Wieloletnie doświadczenie w przemyśle zdobyte w ramach zleceń polskich jak i europejskich. Specjalista w dziedzinie projektowania systemów cyfrowych opartych o mikroprocesory oraz logikę programowalną (FPGA). Ekspert języków niskiego poziomu, zwłaszcza C/C++ w warstwie hardware i middleware. Projektant systemów wbudowanych oraz systemów rozproszonych.
Zapisz

Grono współpracowników, partnerów i inwestorów

wspierających nas w codziennej pracy i zapewniających nieoceniony wkład i wysiłek w prowadzonych przez nas projektach. IoT nie da uprawiać się samemu, w związku z tym utrzymujemy współpracę z szerokim gronem partnerów technologicznych i biznesowych.
Zapraszamy do współpracy.
Zapisz

PROJEKTY

Wybrane projekty referencyjne zespołu

 • cyfrowy system przetwarzania danych dla sonaru
 • system „deep packet inspection” dla ochrony i monitorowania sieci 10Gb (projekt FP6 FastMatch)
 • system expertowy dla wyboru technik zabezpieczeń przed kradzieżą IP w systemach cyfrowych (projekt Embedded Fortress)
 • karta komputera przemysłowego dla systemu podejścia do lądownia wraz z pakietem Board Support Software
 • wdrożenie i customizacja middlewar-u dla dekodera telewizji cyfrowej

Nasze projekty rozwojowe

ReviveMachines sp. z o.o.
KRS: 0000623632
NIP: 9121888265
e-mail: kontakt[at]revivemachines.com