“Mistrzowie Parkowania”

Facebook Linkedin YouTube

O Projekcie

“Mistrzowie Parkowania” to narzędzie dla Straży Miejskiej oraz zarządcy dróg miasta Wrocławia, które wskazuje naruszenia zakazów parkowania w szczególnie newralgicznych i niebezpiecznych miejsca. Detekcja takich sytuacji odbywa się za pomocą dedykowanych czujników. Celem projektu jest przetestowanie narzędzia do dyscyplinowanie kierowców oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy bieżące dane o zajętości takich miejsc, czyli wykrytych “Mistrzach Parkowania” w miejscach, gdzie zostały zainstalowane czujniki.

Rejon ul.Ruska-pl.Solny-ul.Szajnochy

Original Skin

Premium Google Maps

Another Location

Another Location

And you can add description too.

Another Location

Description for your location.

Aktualnie: "Mistrzowie Parkowania"

Powyżej prezentujemy informacje dotyczące wybranych miejsc objętych zakazem parkowania. Aktualnie system działa w trybie testowym – mogą pojawiać się rozbieżności pomiędzy wskazaniami, a stanami rzeczywistymi. Prosimy w wizualizacjach nie używać funkcji “Add a filter” – może to być przyczyną niestabilności systemu. Oglądanie danych wymaga podania hasła. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt pod numerem +48 501 146 944.